Behandling av personuppgifter, GDPR

Vi på Call4Care AB värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen (GDPR). En viktig del i skyddet är att den som
uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På denna sida ger vi dig en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar information om dig.

Hur använder vi personuppgifterna

  • För att kunna identifiera dig vid köp av tjänster från Call4Care AB
  • För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig
  • För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss
  • För att vi ska kunna ta betalt för produkter och tjänster
  • För att vi ska kunna skriva anställningsavtal, kundavtal och leverantörsavtal.
  • För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

Vilken information behandlar vi om dig?
Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på Call4Care AB webbplats, köper tjänster och produkter eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, företag, e-postadress, telefonnummer och adress.

Period för lagring
Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter är trygga hos oss och vi behandlar dem på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.

Personuppgifter vi delar med andra parter
För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra leverantörer som arbetar för vår räkning. Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt. Vi kan också dela uppgifter till exempelvis myndigheter, kreditupplysningsinstitut och när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Dina rättigheter
Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller önskar utöva någon av dina rättigheter såsom begäran av registerutdrag, rättning, radering och flytt av dina personuppgifter samt invändning och begränsning av vår behandling, är du välkommen att kontakta oss.

Här kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen, GDPR (Datainspektionen)