Call4care AB, organisationsnummer 559182-9048 är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi tar hänsyn till din integritet vid insamling av personlig information på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss med gällande dataskyddsregler och Call4care AB  interna policyer och rutiner.

Vid frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter och dataskydd, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: info@call4care.se

Behandling av personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på Call4care AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Denna information kan innefatta:

  • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
  • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
  • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.
  • Information om jänster– detaljer angående de jänster du har köpt.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

Vad är syftet och varför är behandlingen nödvändig (laglig grund)?

Kunder
– För behandling av information gällande potentiella kunder är syftet att utveckla nya affärsmöjligheter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utveckla ett samarbete. Kunders personuppgifter behandlas i syfte att ingå avtal mellan kunden och Stockholms Städsystem, där behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra de åtaganden som överenskommits.

Leverantör
– Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera beställningar och köp, behandlingen är nödvändig för fullgörande av köpeavtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som är kund/registrerad hos oss av någon anledning har flera rättigheter du bör känna till.

Du har rätt att:

  • Att kostnadsfritt begära ut ett registerunderlag för vilka uppgifter om dig vi har sparade om dig/ditt företag.
  • Att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills dess att de blivit uppdaterade.
  • Att bli bortglömd. Radering av personuppgifter sker dock inte om de krävs för att slutföra vårt åtagande/avtal med dig, eller om annan svensk lag, myndighet eller domstol säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl för detta har du självklart rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt att lämna klagomål, dra in samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på nedan kontaktuppgifter.

Call4care AB
V: 0103300996
M: 00 46 70-078 88 36
www.call4care.se
Info@call4care.se

Få ett snabbt svar via mail och SMS

Flytt & städtjänster är ett Klick bort, när det behövs.
Ring Oss: 010-33 00 996
Hämta Flyttstädning Checklista